Verdubbeling niet-proportionele BTW-boeten vanaf 1 juli 2012

Het BTW-wetboek voorziet in proportionele en niet-proportionele fiscale geldboeten.

De jongste programmawet heeft het bedrag van de niet-proportionele boeten verdubbeld van 25 tot 2.500 € naar 50 tot 5.000 €.
Deze boeten hebben voornamelijk betrekking op inbreuken van de formele BTW-verplichtingen zoals het niet-indienen van een aangifte, uitreiken van foutieve facturen, …

Enkele voorbeelden :

  • De boete voor de niet-indiening van een periodieke BTW-aangifte werd opgetrokken van 500 € naar 1.000 €;   
  • De boete voor de betaling van verschuldigde BTW zonder gestructureerde mededeling werd verhoogd van 25 € naar 50 € per overtreding;


Het bedrag van de proportionele boeten blijft onveranderd. 

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Inhoud syndiceren

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!