Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: schriftelijke overeenkomst uiterlijk 15 juli 2021 indienen!

Eén van de maatregelen naar aanleiding van de Coronapandemie is het toekennen van een belastingvoordeel bij het kwijtschelden van huur of huurvoordelen aan ondernemers.

Dit item kwam reeds aan bod in onze nieuwsbrief van april Nieuwe corona-wet: tijdelijke nieuwe maatregelen en verlenging van een aantal bestaande maatregelen

Uitgebreide info vindt u ook terug op de website van Vlaio

In het kort:

Wat?    

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30% voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 euro
  • De verhuurder moet de huurgelden definitief en vrijwillig kwijtschelden
  • De huurder moet een zelfstandige zijn die:
    • ofwel zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent
    • ofwel als kleine vennootschap of kleine vereniging kan worden aangemerkt conform de geldende wetgeving
  • De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst die is afgesloten tussen de huurder en de verhuurder

Wat moet u als verhuurder ondernemen?

  1. Stel een schriftelijke overeenkomst voor de kwijtschelding van de huur op. Maak daarvoor gebruik van deze modelovereenkomst. Op die manier kan u eenvoudig nagaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering voldaan is. Het gebruik van de modelovereenkomst is niet verplicht, maar wordt aangeraden omdat de modelovereenkomst alle noodzakelijke informatie bevat. U kan met uw huurder ook zelf een overeenkomst opstellen, maar weet dat als er onvoldoende informatie in staat uw aanvraag voor een belastingvermindering mogelijks niet verwerkt kan worden.
  2. Vul de (model)overeenkomst in en onderteken ze, samen met de huurder. Bezorg de schriftelijke overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 aan de FOD Financiën. Dat kan zowel elektronisch als per gewone post, naar het adres dat op het formulier vermeld wordt. Hou een kopie van de ingevulde en ondertekende overeenkomst bij voor uw eigen administratie.

Als aan de voorwaarden voldaan is, kan u de belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar aanvragen in uw aangifte.

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 18 mei beslist om deze maatregel te verlengen voor de maand juni, juli, augustus en september. Zie persbericht Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021. We houden je op de hoogte.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!