Nieuwe corona-wet: tijdelijke nieuwe maatregelen en verlenging van een aantal bestaande maatregelen

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur en huurvoordelen aan ondernemers

Omwille van de coronacrisis hebben vele ondernemingen hun deuren moeten sluiten, terwijl de vaste kosten zoals de huurprijs van het pand waarin de onderneming actief is, blijven verder lopen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan.

De wet voorziet in de invoering van een fiscaal voordeel voor verhuurders die vrijwillig de huur van de maand maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden. Voor verhuurders/vennootschappen resulteert dit in een belastingkrediet in de vennootschapsbelasting; voor verhuurders/natuurlijke personen in een belastingvoordeel in de personenbelasting.

Het moet gaan om een in België gelegen onroerend goed dat wordt verhuurd of ter beschikking gesteld. Het moet niet gaan om een handelshuur, zelfs niet om een verhuur in strikte zin.

De huurder moet een natuurlijk persoon zijn die zijn zelfstandige activiteit uitoefent in hoofdberoep ofwel een “kleine” vennootschap. De zelfstandige activiteit moet op het adres van het betreffende gehuurde onroerend goed uitgeoefend worden. Omwille van de maatregelen met betrekking tot Covid-19 heeft de huurder zijn vestigingseenheid verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. Indien restauranthouders afhaalmaaltijden blijven voorzien in het betreffende pand, kan een kwijtschelding van de huur alsnog in aanmerking komen voor de maatregelen.

Voor de betrokken huurovereenkomst mochten er geen huurachterstallen zijn op 12 maart 2020. Op het moment van de kwijtschelding van de huurprijs, mag de huurder geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De verhuurder mag bovendien geen band hebben met de huurder (geen verhuur aan partner, kinderen, broer, zus… of geen verhuur door bedrijfsleider aan zijn vennootschap).

De verhuurder moet de huurprijs vrijwillig en definitief, voor minstens 40%, kwijtschelden voor de maanden maart, april en/of mei 2021. Er moet een schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden door beide partijen. De verhuurder moet deze uiterlijk op 15 juli 2021 bezorgen aan de administratie.

De belastingvermindering (verhuurder natuurlijke persoon) of het belastingkrediet (verhuurder vennootschap) bedraagt 30% van het bedrag van de kwijtgescholden huur. Hierop zit echter een dubbele beperking: enerzijds is de berekeningsbasis beperkt tot 5.000 euro per maand per huurovereenkomst en anderzijds mag ze niet meer bedragen dan 45.000 euro per belastingplichtige-verhuurder (alle huurovereenkomsten samen bekeken).

Het belastingvoordeel geldt ook voor de kwijtschelding van huurvoordelen, zijnde regelmatig terugkerende geldelijke lasten voor rekening van de huurder bijv. de huurder die jaarlijks de onroerende voorheffing betaalt.

Voor huurprijzen en huurvoordelen die niet maandelijks betaald worden, maar bijv. jaarlijks vooruitbetaald worden, mag de kwijtschelding voor de maanden maart, april en/of mei 2021 pro rata temporis bepaald worden.

Decembervoorschot BTW verdwijnt definitief

Naar aanleiding van de coronacrisis werd in het kader van de BTW het decembervoorschot van 2020 eenmalig geschrapt. Van de nieuwe wet wordt nu gebruik gemaakt om het decembervoorschot definitief te schrappen.

Decembervoorschot bedrijfsvoorheffing verdwijnt

Zowel in het stelsel waar de bedrijfsvoorheffing maandelijks betaald moet worden als in het stelsel waar de bedrijfsvoorheffing per trimester voldaan moet worden, moet er een decembervoorschot betaald worden. Van de nieuwe wet wordt gebruik gemaakt om deze decembervoorschotten te schrappen.

 Tijdelijke aanpassing nalatigheidsintresten en moratoriumintresten inzake BTW

Nalatigheidsintresten en moratoriumintresten inzake BTW worden voor het tweede trimester van 2021 tijdelijk verlaagd.

Een aantal bestaande maatregelen worden verlengd

  • BTW-tarief voor mondmaskers en alcoholgels blijft verlaagd naar 6% tot en met 30 juni 2021
  • De belastingvrijstelling voor de bezoldiging met betrekking tot 120 vrijwillige overuren in cruciale sectoren geldt reeds voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Deze periode wordt nu verlengd tot 30 juni 2021
  • De gunstmaatregelen voor studentenwerk in het onderwijs en de zorgsector die reeds gelden voor het eerste kwartaal 2021, zullen ook gelden voor studentenwerk verricht in deze sectoren tijdens het tweede kwartaal van 2021. Deze inkomsten zullen niet als bestaansmiddel in aanmerking genomen worden om te bepalen of de student nog fiscaal ten laste is. Deze uren zullen eveneens buiten beschouwing gelaten worden voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren studentenarbeid waarvoor op sociaal vlak, onder bepaalde voorwaarden, een gunstregeling geldt
  • De vrijstelling van de steunpremies die in het kader van de coronacrisis uitgereikt worden door de Gewesten, Gemeenschappen, provincies en gemeenten, wordt verlengd tot 31 december 2021Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!