1 Mei 2019: nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking

Vorige maand werden al een aantal belangrijke wijzigingen ingevolge deze nieuwe wet opgenomen in onze nieuwsflash: "Nieuw vennootschapsrecht: afschaffing van de BVBA".

Op 1 Mei trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking.

Vennootschappen, stichtingen of verenigingen die na 1 mei opgericht worden, zijn volledig onderworpen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bestaande vennootschappen kunnen opteren om het nieuwe WVV vanaf 1 mei van toepassing te maken. Hiervoor is dan wel een statutenwijziging nodig, waarbij de statuten aangepast worden aan het nieuwe WVV.
Voor bestaande vennootschappen die niet direct opteren voor de toepassing van het WVV, worden de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020. De aanvullende bepalingen van het WVV worden eveneens van toepassing vanaf 1 januari 2020, tenzij de bestaande statuten hiervan afwijken. De bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten hun statuten in overeenstemming krijgen met het WVV bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met het WVV in overeenstemming gebracht zijn.                                                                                                        

In tegenstelling tot de huidige BVBA, is voor de BV niet langer een minimumkapitaal vereist. De oprichters moeten echter in een financieel plan kunnen verantwoorden dat de BV over een toereikend aanvangsvermogen kan beschikken.

Als basisprincipe geldt nog steeds dat ieder aandeel recht geeft op één stem. De statuten van een BV en een NV kunnen echter van dit principe afwijken. Beide, BV en NV, kunnen worden opgericht met slechts 1 aandeelhouder en 1 bestuurder. Voorts wordt de bestuurdersaansprakelijkheid wettelijk beperkt in functie van de grootte van de vennootschap.

Het WVV is van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen met statutaire zetel in België. Een Belgische vennootschap kan haar activiteiten naar het buitenland verhuizen en toch aan Belgisch recht onderworpen blijven.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments