Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd

Nieuw vennootschapsrecht: afschaffing van de BVBA

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd in de Kamer.

Bijna alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan ingrijpende wijzigingen. De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2019.

Na de hervorming zullen er nog maar vier vennootschapsvormen overblijven:

  • De BV (Besloten Vennootschap)
  • De NV (Naamloze Vennootschap)
  • De CV (Coöperatieve Vennootschap)
  • De maatschap


De BV, de NV en de CV zijn vormen van kapitaalvennootschappen. Dit zijn de vennootschapsvormen met een beperkte aansprakelijkheid.

De maatschap is de basisvorm van de personenvennootschap. Ze heeft al dan niet rechtspersoonlijkheid. Zowel de VOF als de Commanditaire Vennootschap zijn varianten van de maatschap die rechtspersoonlijkheid hebben.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen zal de BV de geprefereerde vennootschapsvorm zijn. De BV heeft geen kapitaal meer maar wel een eigen vermogen dat bestaat uit de inbrengen van de aandeelhouders, de overgedragen winsten en reserves. Voortaan is dus geen minimumkapitaal (18.550 euro) meer vereist. De minimumkapitaalvereiste wordt vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen.

De BV zal in de toekomst bestuurd worden door bestuurders in plaats van zaakvoerders. De aansprakelijkheid van deze bestuurders zal niet meer onbegrensd zijn.

Voor de bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen die al bestaan op 1 mei 2019 is het nieuwe wetboek voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.

De bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten hun statuten in overeenstemming krijgen met het WVV bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020.

In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met het WVV in overeenstemming gebracht zijn.

De wetgever beoogt met de hervorming twee doelstellingen:

  1. Het vennootschapsrecht moderniseren, vereenvoudigen en flexibiliseren
  2. België aantrekkelijker maken als vestigingsland voor ondernemingen.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!