Werken in onroerende staat: BTW te voldoen door de medecontractant

De regeling ‘BTW te voldoen door de medecontractant’ is altijd van toepassing indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • het moet gaan om werken in onroerende staat;
  • de klant moet een Belgische belastingplichtige zijn die gehouden is tot het indienen van periodieke BTW-aangiften;
  • de werken moeten gebeuren aan een pand dat geheel of gedeeltelijk beroepsmatig wordt gebruikt (voor minstens 1%).


De dienstverrichter zal de BTW verleggen naar de klant en moet vervolgens geen verschuldigde BTW opnemen. Het is de klant die de BTW zal moeten aangeven bij de BTW-administratie (via zijn BTW-aangifte) en deze eventueel volledig of gedeeltelijk kan recupereren naargelang zijn aftrekrecht.

Bij gedeeltelijk beroepsmatig gebruik werden in het verleden vaak twee aparte facturen opgemaakt:

  • een factuur met BTW te voldoen door de medecontractant voor het beroepsmatig deel;
  • een factuur met 21% BTW, of indien van toepassing 6% BTW, voor het privé-gedeelte.


De wetgever stelt echter dat er geen keuzemogelijkheid is, indien aan de voorwaarden voldaan is zoals hoger vermeld moet steeds een factuur opgemaakt worden met BTW te voldoen door de medecontractant. Dit wil zeggen dat er geen BTW aangerekend wordt via de factuur door de dienstverrichter maar dat de klant zelf in zijn BTW-aangifte de verschuldigde BTW moet opnemen.

Welk BTW-tarief is van toepassing bij BTW-medecontractant voor de klant die het pand gemengd gebruikt?

In principe is steeds 21% BTW als verschuldigd op te nemen in de BTW-aangifte indien de regeling van BTW-medecontractant van toepassing is. Echter indien de privé-aanwending 50% of meer bedraagt en aan de voorwaarden voldaan werd om te kunnen genieten van het verlaagd tarief van 6% (privé-woning van meer dan 10 jaar oud), dan mag de klant het verlaagd tarief van 6% op het geheel der werken toepassen. Wel mag slechts BTW gerecupereerd worden op het beroepsmatig gedeelte.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!