Welke fiscale voordelen zijn verbonden aan de installatie van laadpalen?

De wet tot vergroening van de mobiliteit beperkt enerzijds de aftrek van autokosten, maar anderzijds bevat ze ook maatregelen om de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s te bevorderen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt voor ondernemingen en voor particulieren.

Laadpaal voor uw zaak:

Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat de installatie van een laadpaal voor uw zaak in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel:

  • Het moet gaan om een intelligente elektrische vaste laadpaal: dat wil zeggen dat de laadtijd en het laadvermogen gestuurd worden door een energiebeheersysteem (gaat laden aan daltarief…)
  • De laadpaal moet publiek toegankelijk zijn: de laadpaal moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel altijd, ofwel minstens tijdens de normale openingstijden of sluitingstijden van je onderneming
  • De laadpaal moet over minstens 5 belastbare tijdperken lineair afgeschreven worden

Fiscaal voordeel: voor investeringen gedaan van 01/09/2021 tot en met 31/12/2022, mogen de afschrijvingen van dergelijke laadpalen voor 200% in aftrek genomen worden vanaf het jaar waarin alle voorwaarden vervuld zijn. Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2023 tot en met 31/08/2024 zal dit 150% bedragen.

Komt de laadpaal niet in aanmerking voor de verhoogde aftrek, bijvoorbeeld omdat hij niet publiek toegankelijk is, dan blijven de afschrijvingen met betrekking tot het beroepsmatig gebruik nog steeds 100% aftrekbaar, ongeacht van het aftrekpercentage van de verschillende voertuigen die er gebruik van maken.

Wanneer de laadpaal geïnstalleerd wordt bij een bedrijfsgebouw (niet bij een woning!), heb je bovendien recht op een investeringsaftrek. Voor investeringen gedaan tot en met 31/12/2022 bedraagt deze 25%.

Laadpaal voor uw woning:

Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat de installatie van een laadpaal voor uw woning in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel:

  • De laadpaal moet geïnstalleerd worden in of vlakbij uw woning waar u uw fiscale woonplaats hebt op 1 januari van het aanslagjaar. Dit kan ook een huurwoning zijn, u moet niet noodzakelijk eigenaar zijn van de woning
  • De laadpaal moet intelligent zijn, maar hoeft niet publiek toegankelijk te zijn
  • De laadpaal mag enkel groene stroom gebruiken
  • De installatie moet goedgekeurd zijn door een erkend keuringsmechanisme

! Een laadpaal die u zelf plaatst komt niet in aanmerking

Fiscaal voordeel: de uitgaven voor de plaatsing en de keuring van een nieuwe laadpaal komen tot een bedrag van € 1.500 in aanmerking voor een belastingvermindering via de aangifte personenbelasting. Voor de uitgaven gedaan tussen 01/09/2021 en 31/12/2022 is dat 45%, voor de uitgaven in 2023 is dat 30% en voor de uitgaven vanaf 01/01/2024 tot en met 31/08/2024 is het 15%.

Opgelet!: wanneer u de laadpaal in kosten neemt voor uw zaak en/of er een investeringsaftrek voor vraagt, hebt u geen recht meer op deze belastingvermindering via de aangifte personenbelasting!


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!