Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers: tot 1.000 euro per maand (max. 6.000 euro per jaar) bijverdienen

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 onder zekere voorwaarden tot 1.000 euro per maand onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk komt hiervoor in aanmerking. De nieuwe maatregel zorgt voor extra ondersteuning van het verenigingsleven en geeft ruimte om meer mensen te belonen.

Voorwaarden

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen die bijdragen betalen (zoals) in hoofdberoep en gepensioneerden komen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking om tot 1.000 euro per maand en 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen.
Een elektronische applicatie registreert de activiteiten en bij overschrijding van de drempel van 6.000 euro per jaar zullen alle aangegeven bedragen beschouwd worden als beroepsinkomsten. Bij het overschrijden van de maandgrens, zal het inkomen van die kalendermaand als beroepsinkomen beschouwd worden. Dit inkomen zal wel blijven meetellen om de jaargrens te beoordelen.

Bij het overschrijden van de gestelde jaargrens is wat betreft het “verenigingswerk” geen tegenbewijs mogelijk dat het niet om beroepsinkomsten zou gaan. Bij occasionele diensten tussen burgers is het tegenbewijs daarentegen wel mogelijk. Als het tegenbewijs geleverd wordt, zal het geheel van de inkomsten van de diensten tussen burgers belast worden als een divers inkomen aan 33%.

Een “verenigingswerker” mag met de organisatie waarvoor hij het werk verricht niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, noch met een dienstencontract of een statutaire aanstelling. Indien een persoon vrijwilligerswerk verricht voor een organisatie en daarvoor een kostenvergoeding ontvangt, kan hij geen verenigingswerk verrichten voor die organisatie.
Occasionele diensten tussen burgers moeten verricht worden door een natuurlijk persoon ten behoeve van één of meer andere natuurlijke personen met wie de betrokkene niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst (noch met de vennootschap van de afnemer(s) van de diensten). Diensten die uitsluitend bestaan in het verhuren van onroerende of roerende goederen of in het onderverhuren van een onroerend goed zijn hier niet bedoeld.

Welke activiteiten

De mogelijke activiteiten worden afgebakend in twee lijsten. De bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector werd hierbij vooropgesteld. De focus ligt enerzijds op het verenigingsleven, zoals animatoren, sportcoaches en begeleiders. Anderzijds voorziet men klusjes waarbij burgers elkaar kunnen helpen, zoals kinderopvang, het geven van bijlessen en hulp bij kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning. Een uitgebreide lijst vindt u hier

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!