Sociale bijdragen vierde kwartaal: tijdig betalen is de boodschap!

De sociale bijdragen moeten betaald zijn vóór het verstrijken van het betrokken kwartaal; voor het vierde kwartaal dus uiterlijk op 31 december.

In geval van laattijdige betaling is de sociale kas verplicht om verhogingen wegens laattijdige betaling aan te rekenen. De verhogingen worden berekend op het onbetaald gedeelte van de sociale bijdragen:

  • Er wordt een verhoging van 3% aangerekend, die ieder kwartaal opnieuw toegepast wordt, zolang de bijdrage niet volledig betaald werd.
  • Daarnaast wordt op 1 januari een eenmalige verhoging van 7% toegepast op onbetaalde bijdragen waarvan de vervaldatum tijdens het voorgaande jaar verstreken is.

Indien de kwartaalbijdrage van het 4de kwartaal niet betaald is op 31/12/2017, dan wordt deze bijdrage onmiddellijk met 10% verhoogd. Tijdig betalen is dus de boodschap!

De uiterste datum is de datum waarop het bedrag op de rekening van de sociale kas moet staan. Door de eindejaarsdrukte kan de verwerking bij de bank nog iets langer duren dan gewoonlijk. Het is dus aan te raden om de betaling uiterlijk rond 22 december te doen.

Tip: je kan steeds een verlaging of verhoging aanvragen van de te betalen sociale bijdragen bij je sociale kas. Je kan ook kiezen om spontane stortingen uit te voeren, bovenop de reeds betaalde bijdragen. Hiermee kan je een reserve aanleggen in afwachting van een eventuele regularisatie. In de omschrijving noteer je dan best je rijksregisternummer (zie achterzijde van je paspoort) en ‘reserve 2017’.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!