Sociale bijdragen: geen verminderingsdrempels meer sinds 1 januari 2022

De sociale bijdragen worden in een eerste fase voorlopig berekend op het netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Voor bijdragejaar 2022 is 2019 bijgevolg het refertejaar. Je kan er echter voor opteren om hogere of lagere voorlopige bijdragen te betalen.

In een tweede fase, wanneer de beroepsinkomsten van het bijdragejaar definitief door de fiscus aan de sociale verzekeringsfondsen wordt meegedeeld (doorgaans twee jaar later), worden de definitieve bijdragen berekend op de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf. Wie teveel voorlopige bijdragen betaalde, krijgt terug; wie te weinig betaalde, moet bijbetalen.

Wie echter verwacht dat zijn inkomen van het bijdragejaar lager zal zijn dan het inkomen van drie jaar terug, kan vragen om lagere voorlopige bijdragen te betalen.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep waren tot voor kort zes verminderingsdrempels voorhanden waarop lagere voorlopige bijdragen konden berekend worden. Deze verminderingsdrempels zijn vanaf 1 januari 2022 afgeschaft. Dit moet zelfstandigen in staat stellen hun voorlopige bijdragen beter af te stemmen op de realiteit, zodat achteraf minder grote regularisaties nodig zijn. De wettelijke minimumdrempel (14.658,44 EUR) blijft echter wel bestaan!

Zelfstandigen in bijberoep moeten geen voorlopige bijdragen betalen indien hun netto beroepsinkomen uit hun zelfstandige activiteit van drie jaar terug lager was dan 1 621,72 euro. Vanaf een beroepsinkomen van 1 621,72 euro zijn ze onderworpen aan dezelfde bijdragepercentages als zelfstandigen in hoofdberoep. De minimumbijdrage bedraagt bijgevolg 83,11 euro.

Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvragen. Voor hen gelden vanaf dit jaar in het geheel geen verminderingsdrempels meer, ook niet de wettelijke minimumdrempel. Wanneer ze aannemelijk kunnen maken dat hun inkomen in 2022 niet hoger zal zijn dan een door henzelf gemaakte raming, betalen ze voorlopige bijdragen op dat geraamd inkomen. Deze kunnen dus lager zijn dan de minimumbijdrage.

Aanvragen tot vermindering van de bijdragen van 2022 zijn mogelijk vanaf 1 maart 2022.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments