Overgangsmaatregel voorwaarden verlaagd btw tarief voor renovatiewerken

Zoals reeds eerder gecommuniceerd wordt de ouderdomsdrempel inzake het verlaagd btw tarief voor renovatiewerken aan een woning verhoogd van 5 naar 10 jaar. Deze maatregel ging oorspronkelijk van start gaan vanaf 01/01/2016, maar werd niet tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 2/02/2016 is de definitieve maatregel gepubliceerd en deze zal van kracht zijn binnen de 10 dagen na publicatie. Vanaf 12/02/2016 zijn de voorwaarden dus definitief gewijzigd. Voorlopig kan u nog tijdelijk het oude btw attest gebruiken, wij brengen u op de hoogte zodra het nieuwe btw attest klaar is.

Om te bepalen of uw klant (of uzelf) voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief moet u nagaan wanneer de woning voor het eerst in gebruik werd genomen. Dit levert voor het jaar 2016 drie concrete gevallen op.

Ingebruikname:
1) Vóór 01/01/2007 => 6% btw op het gefactureerde/ontvangen bedrag.
2) Na 31/12/2011 => 21% btw op het gefactureerde/ontvangen bedrag.
3) Tussen 01/01/2007 en 31/12/2011 => in principe 21% btw OF 6% btw indien er voldaan wordt aan de voorwaarden van de overgangsmaatregel.

Werken uitgevoerd aan een woning van minstens 5 jaar oud (zoals in geval 3) kunnen nog gefactureerd worden aan het verlaagd tarief van 6% mits ze tegelijk voldoet aan de voorwaarden van de overgangsmaatregel:

- De aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning of voorafgaandelijke stedenbouwkundige verklaring werd uiterlijk ingediend op 11/02/2016 OF het contract met betrekking tot de concrete werken moet afgehandeld zijn ten laatste op 11/02/2016. De datum van afhandeling moet officieel worden vastgelegd (bv. via authentieke akte, registratie of indiening kopie bij het btw-controlekantoor);
- De aannemer reikt de (voorschot) facturen uit ten laatste op 31/12/2017.

Opgelet! De overgangsmaatregel is van belang voor de werken die uiterlijk de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn. Alsook voor de werken die starten na die datum.

Heeft u lopende opdrachten of (hangende) orders waarop de nieuwe maatregel uitdrukkelijk van toepassing is of die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel? Neem dan spoedig contact op met uw dossierbeheerder of verantwoordelijke. Snel handelen is hierbij de boodschap!

Bron: FOD Financiën
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments