Opstellen van uw factuur: in welke taal ?

Facturen van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen moeten in het Nederlands opgesteld worden. Indien dat niet gebeurt zijn ze nietig en worden ze geacht nooit bestaan te hebben. Buitenlandse afnemers die het Nederlands niet verstaan, zullen bij voorkeur een factuur ontvangen in hun eigen taal. Wanneer de afnemer gevestigd is in de Europese Economische ruimte (buiten België) mag een bijkomende factuur opgesteld worden in een andere officiële taal van de Europese Economische ruimte. Deze andere taal moet door alle betrokken partijen begrepen worden. Deze factuur is “bijkomstig”; er moet bijgevolg altijd in de eerste plaats een Nederlandstalige versie worden opgesteld. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige en de anderstalige versie van de factuur, primeert de Nederlandstalige versie.

Afnemers gevestigd buiten de EER of binnen België (in Brussel of Wallonië) kunnen wel een vertaling wensen van de Nederlandstalige factuur. Deze vertaling zal echter geen rechtsgeldige versie zijn.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments