Nieuwe waardering voordeel alle aard pc, tablet, telefoon, smartphone en internet

Wanneer werkgevers kosteloos een pc, gsm of tablet ter beschikking stellen van hun werknemers, die deze apparaten ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, ontstaat er een belastbaar voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Vanaf 1 januari 2018 wordt de wetgeving rond dit voordeel vernieuwd.

De huidige regelgeving was aan modernisering toe. Zo hield de wet bijvoorbeeld nog geen rekening met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet altijd dezelfde bedragen. Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel op twee manieren gemoderniseerd:

  • de raming van het voordeel van het kosteloos gebruik wordt geactualiseerd.
  • de forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën.

Het voordeel van een vaste of mobiele PC bedraagt voortaan 72 euro per jaar per toestel (voorheen 180 euro). Er is ook voorzien in een belastbaar voordeel van 36 euro per jaar voor een tablet.

Het voordeel voor vast of mobiel internet blijft gewaardeerd aan 60 euro per jaar, maar nu ongeacht het aantal vaste of mobiele verbindingen. Voorheen werd een belastbaar voordeel aangerekend per verbinding.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het voordeel van een gsm en smartphone opgebouwd uit verschillende bestanddelen: het toestel, het telefoonabonnement en het mobiel internet in geval van een smartphone. Elk van deze zaken wordt apart gewaardeerd. Bij een combinatie moeten de forfaits opgeteld worden:

  • 48 euro per jaar voor een vast of mobiel telefoonabonnement
  • 36 euro per jaar voor een mobiel telefoontoestel
  • 60 euro per jaar voor mobiel internet (indien meerdere vaste en/of mobiele verbindingen: 1 x voordeel in natura)
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments