Kernkabinet bereikt akkoord over de vergroening van het bedrijfswagenpark

Op 18 mei is de federale regering het eens geworden over de principes om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Vanaf 2026 zullen enkel elektrische bedrijfswagens nog kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. De fiscale aftrekbaarheid van de emissievrije bedrijfswagens zal stelselmatig zakken van 100 procent in 2026 naar 67,5 procent in 2031.

Ook na 2026 zullen wagens op fossiele brandstof nog aangekocht kunnen worden MAAR ze zullen niet langer fiscaal aftrekbaar zijn en bijgevolg dus een pak duurder voor de onderneming! Aan bestaande contracten zal niet geraakt worden.

Voor bedrijfswagens gelden volgende principes :

 • Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft vóór 1 juli 2023 geldt een overgangsregel waarbij de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing zal blijven (zolang het voertuig in gebruik blijft).
 • Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt eveneens een overgangsregel, maar hier speelt wel een afbouwscenario waarbij de maximale aftrek geleidelijk zakt.
  • Vanaf 01 juli 2023 : normaal aftrekpercentage
  • In 2024 : normaal aftrekpercentage
  • in 2025 : max 75%
  • in 2026 : max 50%
  • in 2027 : max 25%
  • vanaf 2028 : 0%

 • Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 01 januari 2023 zal de fiscale aftrek van benzine- en dieselkosten beperkt worden tot 50%. Het doel is om maximaal elektrisch rijden aan te moedigen.
 • Voor koolstofemissievrije personenwagens (elektrisch, waterstof, …) ziet de fiscale aftrekbaarheid er uit als volgt:
  • vanaf heden tot en met 2026 : 100 %
  • vanaf 2027: 95%
  • vanaf 2028: 90%
  • vanaf 2029: 82,5%
  • vanaf 2030: 75%
  • vanaf 2031 en later : 67,5%

Ondernemingen die investeren in publiek toegankelijke laadinfrastructuur genieten een verhoogde kostenaftrek voor investeringen tussen

 • 01 september 2021 en 31 december 2022 : 200%
 • 01 januari 2023 en 31 augustus 2024 : 150%

Deze moet publiek toegankelijk zijn tijdens – en/of buiten de normale openingstijden.

Tenslotte komt er een verhoogde investeringsaftrek, die stelselmatig afloopt, voor investeringen in een nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagen, tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation, en wel als volgt : investering in

 • 2023 : 35%
 • 2024 : 29,5%
 • 2025 : 24%
 • 2026 : 18,5%
 • 2027 : 13,5%

Aan de berekening van het voordeel van alle aard wordt (voorlopig) niets gewijzigd.

Deze informatie is gebaseerd op een persmededeling van de minister van Financiën. Verdere details over de uitvoering volgen later.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!