Jaarlijkse vennootschapsbijdrage: wanneer is vrijstelling mogelijk?

Vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders (buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen), zijn verplicht de vennootschapsbijdrage te betalen. De bijdrage dient om bijvoorbeeld de pensioenen of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid …) van alle zelfstandigen te financieren.

Een startende vennootschap betaalt de eerste twee jaren een vennootschapsbijdrage van 347,5 euro. Nadien hangt de bijdrage af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Indien het balanstotaal kleiner of gelijk is aan 700.247,09 euro, bedraagt de bijdrage 347,5 euro, is het balanstotaal hoger dan bedraagt de vennootschapsbijdrage 868,00 euro.

Wanneer een eventuele vrijstelling mogelijk is, kan u lezen op de site van onze partner Liantis:

Vrijstelling vennootschapsbijdrage: kan dat?


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!