Hervorming berekeningswijze sociale bijdragen van zelfstandigen vanaf 2015

De sociale bijdragen van een zelfstandige zullen anders berekend worden vanaf 1 januari 2015.

In ons huidige systeem betaalt u vanaf het vierde volledige jaar van uw zelfstandige activiteit sociale bijdragen op uw inkomen van drie jaar terug. Dit zal voortaan berekend worden op basis van de inkomsten van datzelfde lopende jaar. Hiermee kan o.a. vermeden worden dat zelfstandigen enorme sociale bijdragen moeten betalen op het hoge inkomen van 3 jaar geleden terwijl ze in het lopende jaar een enorme terugval van de winst kennen.

Zolang het inkomen van 2015 niet gekend is, zal de zelfstandige een voorlopige bijdrage betalen, berekend op zijn inkomen van 3 jaar geleden, 2012 dus. Van zodra het inkomen van 2015 gekend is (= in principe 2 jaar later, nl. in 2017), volgt er een regularisatie. Bij deze regularisatie worden de voorlopige bijdragen van 2015 omgezet naar definitieve bijdragen, berekend op het inkomen van 2015.

De berekeningsbasis van uw sociale bijdragen kan dus best jaarlijks geëvalueerd worden en dit om te voorkomen dat u te veel of te weinig sociale bijdragen betaald tijdens het lopende jaar.

Een opsomming van de wijzigingen vindt u terug op de website van onze partner Zenito of u kan hier hun infofiche downloaden.

Voor verdere vragen hierover kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke die dit samen met uw sociaal verzekeringsfonds zal opvolgen.

Klik hier voor meer info.

Bron: Zenito
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments