Gewijzigde indieningstermijnen aangiften personenbelasting

Tot nu toe werd de indieningstermijn bepaald afhankelijk van de persoon die de aangifte indiende. Aangiften op papier moesten hoe dan ook uiterlijk eind juni ingediend worden. Voor aangiften die elektronisch ingediend werden door een mandataris van de belastingplichtige (belastingadviseur, …) was de termijn echter aanzienlijk langer dan wanneer de aangifte door de belastingplichtige zelf werd ingediend.

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) wordt de indieningstermijn echter bepaald door de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte!

De langere aangiftetermijn zal enkel nog van toepassing zijn als de aangifte één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

  • Winsten of baten
  • Bezoldigingen bedrijfsleiders
  • Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende partners
  • Buitenlandse beroepsinkomsten

 

Bijgevolg zien de indieningstermijnen voor aanslagjaar 2023 er als volgt uit:

  • 30 juni 2023: al de aangiften die nog op papier ingediend worden, zowel ‘complexe’ als ‘niet complexe’ aangiften
  • 15 juli 2023: al de ‘niet complexe’ aangiften die elektronisch ingediend worden. Deze termijn geldt zowel voor burgers als mandatarissen
  • 18 oktober 2023: ‘complexe’ aangiften die elektronisch ingediend worden. Ook deze termijn geldt zowel voor burgers als mandatarissen
  • 15 januari 2024: uiterste indieningsdatum voor belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag

 

Voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt en hier wijzigingen voor wil doorgeven, kan dat doen tot 30 juni 2023 (voor aangiften op papier) of 15 juli 2023 (voor aangiften via tax-on-web).

De fiscus heeft een checklist voorzien van zaken die u best even nakijkt: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/voorstel-van-vereenvoudigde-aangifte/check

Als één van de voormelde inkomsten moet toegevoegd worden aan het VVA waardoor de aangifte ‘complex’ wordt, kan zowel de belastingplichtige als de mandataris een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. Die aanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2023 gebeuren! De aangifte zal in dat geval ten laatste op 18 oktober 2023 via tax-on-web ingediend kunnen worden.

Startende zelfstandigen die voor het eerst winsten of baten gaan aangeven moeten hier zeker waakzaam zijn. Op basis van hun gegevens van voorgaande jaren heeft de fiscus mogelijk een voorstel vereenvoudigde aangifte gemaakt, dat zal moeten aangepast worden met de inkomsten uit hun zelfstandige activiteit!

Tip!  U en uw partner kunnen de roerende voorheffing (rv) van de in 2022 ontvangen dividenden verrekenen via uw aangifte in de personenbelasting ten bedrage van € 800 brutodividend per persoon. U moet dan de ingehouden rv (meestal 30% van maximaal € 800, dus maximaal € 240) vermelden in Deel I vak VII, code 1437-18/2437-85 van uw privé-aangifte om de vrijstelling te genieten. Kijk dit zeker na, want de fiscus zal dit in principe niet automatisch toepassen.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments