Fiscale bepalingen rond de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: belangrijke wijziging vanaf inkomstenjaar 2018

Op 6 oktober 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Zelfstandigen die via een éénmanszaak werken en een aanvullend pensioen willen opbouwen, kunnen dat vandaag enkel door een polis Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) af te sluiten. De premies hiervan zijn echter beperkt tot 8,17% van het beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.127,24 euro in 2017.
Deze zelfstandigen kunnen geen bijkomend pensioen aanleggen, terwijl zelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap dat wel kunnen. De vennootschap kan voor hen een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Voor zelfstandige éénmanszaken wordt nu een vergelijkbare mogelijkheid gecreëerd. Vanaf 2018 kunnen zij premies in een pensioentoezegging voor zelfstandigen storten die combineerbaar is met het VAPZ. Het systeem zal toegankelijk zijn voor alle zelfstandigen in hoofdberoep, maar ook voor de meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers en zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.

De betaalde premies komen in aanmerking voor een federale belastingvermindering van 30%. Er dient wel rekening gehouden te worden met een fiscale grens van 80% die de grootte bepaalt van het te verzekeren aanvullend pensioen.
Op het eindkapitaal bij pensionering of bij uitkering naar aanleiding van het overlijden van de aangeslotene, geldt een afzonderlijke belastingvoet van 10 procent.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!