Fiscaal voordeel tweede verblijf: regeling lange termijnsparen dooft uit

Wanneer u gaat lenen voor de niet-eigen woning, zoals uw tweede verblijf of een onroerend goed dat u wil verhuren, bestaan er nog altijd fiscale voordelen in de personenbelasting. Het gaat om de intrestaftrek en het federaal langetermijnsparen.

Intrestaftrek. De intresten betaald op een lening voor een tweede verblijf komen in aanmerking om uw onroerend inkomen te verminderen. Het moet niet noodzakelijk gaan om een hypothecaire lening. Uit de leningsovereenkomst moet echter wel duidelijk blijken dat het krediet is aangegaan om het tweede verblijf aan te kopen of te renoveren.

Federaal langetermijnsparen. Indien een hypothecaire lening wordt afgesloten met een looptijd van minstens 10 jaar voor een woning en bij een bank die gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) komen de kapitaalaflossingen en de premies schuldsaldoverzekering in aanmerking voor een belastingvoordeel van 30%. Hoeveel u kan aftrekken, hangt af van uw inkomen en van de mate waarin u reeds gewestelijke voordelen genoten heeft voor uw eigen woning. In elk geval geldt een maximumbedrag van 2.350,00 euro aan betalingen per persoon. Het fiscaal voordeel bedraagt dus maximaal 705,00 euro per persoon (2.350,00 x 30%)

Deze regeling van het langetermijnsparen dooft echter uit! Wie nog een lening aangaat vóór 31 december 2023 zal het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen kunnen behouden en dit gedurende de ganse looptijd van het krediet. Op leningen vanaf 1 januari 2024 zal het niet meer van toepassing zijn!


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!