BTW-activatie nodig voor niet-familiale zelfstandige helpers!

Wat is een zelfstandig helper?

Zelfstandig helper kan je enkel zijn bij een zelfstandige die een eenmanszaak heeft. Je helpt dan de zelfstandige zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Meestal zijn zelfstandige helpers naaste familieleden, al dan niet inwonend.

Een zelfstandig helper moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Gehuwden of officieel samenwonende partners zullen echter aansluiten als meewerkend echtgeno(o)t(e).
Toevallige helpers moeten niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Toevallige helpers zijn personen die op niet-regelmatige basis optreden als helper en dit gedurende minder dan 90 dagen per jaar. Het moet gaan om occasionele én toevallige hulp. Iemand die elk jaar rond half augustus een zelfstandige helpt tijdens een braderie, kan dus geen toevallige helper zijn, aangezien het een weerkerende, regelmatige hulp is, ook al gebeurt het maar één keer per jaar. Bij controles worden bijna alleen familieleden aanvaard als toevallige helper.

Vanaf wanneer moet je als zelfstandig helper aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

  • vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 wordt of al vroeger indien je voor die datum gehuwd bent
  • indien je geen student bent voor wie kinderbijslag (nieuwe term 'Groeipakket') wordt uitbetaald
  • en wanneer je regelmatig of meer dan 90 dagen per jaar als helper werkt

Een inschrijving in het ondernemingsloket is niet nodig

Wat met de activatie van de BTW?

  • Familiale helpers: geen btw-activatie

De algemene regel luidt dat wie activiteiten doet die aan de btw onderworpen zijn, een btw-activatie moet doen. Familiale helpers zijn van die verplichting echter uitgezonderd: wie als familiaal helper in het kader van een familiebedrijf onder leiding van verwanten werkt, hoeft volgens de btw-administratie dus geen btw-activatie aan te vragen.

  • Niet-familiale helpers: wel btw-activatie

Wie niet aan voormelde definitie van ‘familiaal helper’ voldoet, kan echter niet van die uitzondering genieten en moet dus wel degelijk zijn btw-nummer activeren.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!