Brexit: wat met de BTW vanaf 1 januari 2021

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie getreden. De overgangsregeling die op 1 februari 2020 van start is gegaan, loopt af op 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 is het VK niet langer een EU-lidstaat, maar een “derdelandsgebied”, hetgeen belangrijke veranderingen met zich mee brengt inzake BTW.

Transacties van goederen

Voor transacties van goederen tussen een Belgische en een Britse ondernemer (B2B) is vanaf 1 januari 2021 niet langer sprake van een intracommunautaire levering of verwerving, maar wel van in- en uitvoer. Deze transacties zullen onderworpen zijn aan de Britse of Belgische invoerbelasting en aan de douaneheffing. Noord-Ierland vormt hierop een uitzondering; hiervoor zal het communautaire stelsel blijven gelden. Om een onderscheid te kunnen maken met ondernemingen die gevestigd zijn in de rest van het VK, zullen de BTW-nummers van Noord-Ierse ondernemingen beginnen met de speciale prefix “XI” in plaats van ‘GB’.

Dit brengt heel wat gevolgen met zich mee. Enkele voorbeelden:

  • De leveringen moeten niet langer opgenomen worden in de intra-communautaire opgave
  • Het wegvallen van de toepassing van vereenvoudigingsregels zoals driehoeksverkeer en het stelsel van niet-overbrengingen
  • De uitvoerder moet beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) dat wordt uitgereikt door de douanediensten
  • Een verplichte registratie voor BTW-doeleinden in het VK in hoofde van de Belgische onderneming
  • Het voldoen van btw bij invoer
  • Wijzigingen in het kader van factuurvereisten en in het invullen van de btw-aangiftes
  • Het vervullen van douaneformaliteiten (in-en uitvoeraangiften, transportdocumenten,…)

De levering van goederen door een Belgische ondernemer aan een niet belastingplichtige afnemer in het VK (B2C) valt niet langer onder het stelsel van verkopen op afstand. Ook in dit geval is er sprake van uitvoer die in België is vrijgesteld van BTW en invoer in het VK onderworpen aan Britse BTW. De Belgische ondernemer moet zich bijgevolg in het VK registreren voor BTW.

Dienstentransacties

Voor diensten tussen twee belastingplichtigen (B2B) blijven de gevolgen beperkt. De hoofdregel inzake plaatsbepaling van de dienst blijft onveranderd: de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd.

Diensten verricht voor niet belastingplichtige afnemers (B2C) zijn in beginsel onderworpen aan de BTW van het land van de dienstverrichter. Bepaalde B2C diensten zoals raadgevende, financiële diensten worden echter gelokaliseerd in het land van de afnemer, wanneer deze gevestigd is buiten de EU. Een Belgische advocaat die diensten verricht voor een Britse particulier zal bijgevolg vanaf 1 januari geen Belgische BTW meer moeten aanrekenen, hetgeen nu wel nog het geval is.

Controle Britse btw-nummers

De VIES- website van de Europese Commissie wordt vanaf 1 januari 2021 niet langer toegankelijk om de geldigheid van de Britse btw-nummers te controleren. Controleer de GB-btw-nummers van uw afnemers dus nog snel voor het einde van 2020. Nadien zal dit moeten gebeuren via de dienst Internationale betrekkingen van de FOD Financiën (vat.validation@minfin.fed.be)

Intracommunautaire leveringen die tot 31 december verricht worden aan Britse ondernemingen zullen nog moeten opgenomen worden in de intracommunautaire opgave van het vierde kwartaal of van de maand december. Deze opgave zal uiterlijk op 20 januari 2021 moeten worden ingediend.

Verplichtingen tot BTW-identificatie

Britse ondernemingen die belastbare handelingen in België stellen, zullen zich voortaan moeten registreren in België via een in België erkende aansprakelijke vertegenwoordiger. Een rechtstreekse btw-identificatienummer in België zal niet langer volstaan.

Omgekeerd dienen Belgische ondernemingen die belastbare handelingen in het VK wensen te stellen, zich in het Verenigd Koninkrijk voor btw-doeleinden te registreren, zodanig dat invoerformaliteiten kunnen worden vervuld en de btw bij invoer kan worden betaald aan het Verenigd Koninkrijk.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!