Bijzondere liquidatiereserve voor aj. 2013 en 2014

Door de interne liquidatie van de regering-Di Rupo (publicatie 2013 - eenmalig) en de liquidatiereserve van de regering-Michel (publicatie eind 2014 - jaarlijks) kunnen vennootschappen in ruil voor een anticipatieve heffing van 10% belaste reserves in de toekomst uitkeren met een lagere of zelfs zonder roerende voorheffing. Tussen beide systemen zit echter een leemte van tenminste 1 en meestal 2 boekjaren.

De programmawet van 10/08/2015 biedt een oplossing om deze tijdspanne te overbruggen en breidt het toepassingsgebied van de liquidatiereserve uit tot winsten die gekoppeld zijn aan aanslagjaar 2013 en 2014. Ook die winsten kunnen dus later belastingvrij of aan een voordeeltarief uitgekeerd worden. Deze bijzondere regeling verschilt maar op een aantal punten met de gewone liquidatiereserve (2014), met als voornaamste afwijking de betalingsmodaliteiten. De aanslag op de bijzondere liquidatiereserve moet echter al eerder betaald worden nl.:

- Ten laatste op 30/11/2015 voor winsten van aanslagjaar 2013 (BJ 2012 of BJ 2012-2013 bij gebroken boekjaren);

- Ten laatste op 30/11/2016 voor winsten van aanslagjaar 2014 (BJ 2013 of BJ 2013-2014 bij gebroken boekjaren).

Volgens onze interpretatie (onder voorbehoud) is het mogelijk om zowel de anticipatieheffing op de winsten van aj. 2013 als aj. 2014 reeds in 2015 te betalen. Met als voordeel dat de wachttermijnen inzake de eventuele uitkering aan 5% roerende voorheffing voor beide aanslagenjaren gelijk lopen.

Bespreek met uw dossierverantwoordelijke of uw vennootschap aan de voorwaarden voldoet en of het opportuun is om dit te doen. Een vennootschap heeft uiteraard de vrije keuze om dit al dan niet, en indien wel, geheel of gedeeltelijk aan te leggen.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments