Afgestudeerd kind fiscaal nog ten laste voor 2023?

Is uw kind dat deze zomer afstudeerde en momenteel aan het solliciteren is fiscaal nog ten laste voor 2023?

Om ten laste te zijn, moet uw kind nog deel uitmaken van het gezin. Deze situatie wordt beoordeeld op 1 januari 2024. Enkel de toestand op die datum is van tel! Indien uw kind het hele jaar bij u gedomicilieerd was, maar in december beslist om te verhuizen, zal het voor het volledige jaar 2023 niet meer ten laste zijn!

Maximum netto bestaansmiddelen

Uw kind mag in de loop van het inkomstenjaar maar een beperkt bedrag aan bestaansmiddelen verworven hebben. Voor 2023 is dat bedrag € 3.820 of, voor een alleenstaande ouder, in principe € 5.250. U berekent het nettobedrag van de bestaansmiddelen door de bruto belastbare inkomsten te verminderen met ofwel de werkelijke kosten, ofwel een forfaitaire aftrek van 20% met een minimum van € 530. Belangrijk!: loon van vakantiejobs telt tot € 3.190 euro niet mee voor de berekening van de netto bestaansmiddelen. Ontvangt uw kind een onderhoudsuitkering, dan mag deze eveneens tot € 3.820 euro buiten beschouwing gelaten worden.

Wanneer uw kind pas later dit jaar aan het werk gaat, is het dus mogelijk dat het voor 2023 toch nog ten laste is indien de inkomsten beperkt blijven.

Geen loon van u!

Uw kind mag ten slotte in de loop van 2023 geen loon van u ontvangen hebben, ook niet als jobstudent, dat voor u een aftrekbare kost is. Het bedrag van het loon doet zelfs niet ter zake. Eén enkele euro volstaat m.a.w. om niet meer ten laste te zijn. Wanneer uw kind bij u gewerkt heeft via een interimcontract is er geen probleem. Heeft u een vennootschap en heeft uw kind daarvoor gewerkt, dan is er wat dat betreft ook geen probleem.

Ook met de uren studentenarbeid in de zorgsector gepresteerd in het eerste kwartaal 2023 wordt geen rekening gehouden om het bedrag aan toegelaten bestaansmiddelen te bepalen (aanpassing art.16, § 3 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie).

Hier zijn de voorwaarden besproken om fiscaal te laste te blijven. Voor het behoud van het Groeipakket speelt het loon echter geen rol, maar zijn andere voorwaarden zoals een maximaal aantal uren tewerkstelling van toepassing. Meer informatie hierover kan je terugvinden via deze link Vlaanderen/Groeipakket


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!