Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019: wat moet je weten?

Uiterste indieningsdata:

  • Vrijdag 28 juni 2019 voor aangiften op papier
  • Donderdag 11 juli 2019 voor wie zelf zijn aangifte indient via Tax-on-web
  • Donderdag 24 oktober 2019 voor belastingplichtigen die hun aangifte via Tax-on-web laten indienen door een mandataris

Dividenden: vrijgesteld tot maximum 640,00 euro per partner!

Sinds 1 januari 2018 geniet elke belastingplichtige een dividendvrijstelling op een bedrag van maximaal 640,00 euro bruto. Op de dividenden wordt wel roerende voorheffing ingehouden; de vrijstelling kan echter nadien bekomen worden via twee nieuwe codes in de aangifte personenbelasting 1437/2437. Het moet gaan om dividenden van individuele beleggingen, groepsbeleggingen komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Aangezien het hoogste en meest voorkomende tarief van de roerende voorheffing 30% bedraagt, kan de vrijstelling maximaal 192,00 euro per partner bedragen (640,00 euro dividend x 30% RV). Is het tarief van de roerende voorheffing lager, dan zal het bedrag van de vrijstelling dus kleiner zijn. Het is het bedrag van de vrijstelling, en niet de dividenden, dat in de aangifte vermeld moet worden.

Voor het bekomen van deze vrijstelling is geen standaard fiscaal attest voorzien. Je moet zelf de nodige bewijsstukken (documenten, bankafschriften, andere …) kunnen voorleggen.

Ontvangen buitenlandse dividenden waarop geen Belgische roerende voorheffing werd ingehouden, zijn verplicht aan te geven. Voor deze dividenden kan de vrijstelling bekomen worden door ze niet op te nemen in de aangifte ten belope van 640,00 euro.

Sinds 1 januari 2019 is het bedrag van de vrijstelling opgetrokken van 640,00 euro naar 800,00 euro!


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!