Fiscale steunmaatregelen mogelijk bij hinder door infrastructuurwerken

Ondernemingen die hinder ondervinden bij belangrijke infrastructuurwerken en die kunnen aantonen dat ze hierdoor financiële moeilijkheden hebben, kunnen op “fiscaal vlak” bepaalde steunmaatregelen aanvragen. Hiervoor bestaat een modelformulier dat per post of via e-mail moet worden ingediend bij het bevoegde Regionaal invorderingscentrum.

Het moet gaan om werken met een minimumlooptijd van één jaar die in uitvoering zijn op 1 maart 2018 en een volledige heraanleg van de infrastructuur inhouden.

De steunmaatregelen kunnen betrekking hebben op de bedrijfsvoorheffing, de BTW, de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Zij kunnen bestaan uit de toekenning van een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De aanvraag moet gebeuren per schuld op het moment van ontvangst van elk aanslagbiljet of betaalbericht inzake BTW dat voortvloeit uit een nieuw geopende bijzondere rekening.

Via onderstaande link naar de site van de FOD Financiën vind je een overzicht van de steunmaatregelen. Hier kan je eveneens het modelformulier voor de aanvraag downloaden en nagaan welk Regionaal invorderingscentrum bevoegd is:

FOD Financiën - steunmaatregelen bij belangrijke infrastructuurwerken

In onze nieuwsbrief van juli 2017 vind je informatie in verband met overige steunmaatregelen bij hinder door openbare werken:

Hinder door openbare werken


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments