Voorwaarden BTW-vrijstelling intracommunautaire levering

Een intracommunautaire levering vanuit België is een levering van een goed door een Belgische BTW-plichtige aan een BTW-plichtige uit een andere EU-lidstaat, waarbij de goederen vanuit België naar het land van de afnemer vervoerd worden.

Dergelijke levering is vrij van BTW wanneer tegelijk aan drie voorwaarden voldaan is:

  • de koper heeft een geldig BTW-nummer in een andere lidstaat;
  • de goederen moeten België verlaten en toekomen in de lidstaat van de koper;
  • het vervoer gebeurt door of voor rekening van de verkoper of de koper.


Op verzoek van de fiscus moet de verkoper stukken kunnen voorleggen die de echtheid van het vervoer kunnen bewijzen. Dit kan aan de hand van contracten, vervoersbewijzen, betalingsstukken… Het wordt echter iets moeilijker wanneer de koper zelf de goederen vervoert naar zijn land. In dat geval kan de verkoper minstens de nummerplaat van de wagen noteren waarmee de koper de goederen afhaalt en een kopie maken van diens identiteitskaart. Hij kan eventueel ook aantonen dat de betaling gebeurd is vanuit een buitenlands rekeningnummer.

Wanneer je als verkoper werkt met een vaste afnemer kan je de klant een schriftelijke verklaring laten ondertekenen die tenminste de volgende vermeldingen bevat:

  • de naam van de koper;
  • de nummerplaat van het voertuig waarmee goederen zullen vervoerd worden;
  • het nummer van de factuur waarop de geleverde goederen worden gespecificeerd;
  • de plaats waarheen de goederen vervoerd zullen worden;
  • de toezegging dat de afnemer, indien nodig, de BTW-administratie bijkomende informatie zal verschaffen over de bestemming van de goederen.


De factuur moet het geldig buitenlands BTW-nummer van de klant vermelden en de reden voor het niet aanrekenen van BTW, zijnde “BTW verlegd”. 

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments