Voorafbetalingen voor vennootschappen: optimaliseren vóór 10 april is opnieuw een must!

Kenmerkend voor de voorafbetalingen van de laatste jaren was dat de vermeerdering klein was. Daardoor volstond een beperkte storting voor de vierde voorafbetaling om ervoor te zorgen dat er geen vermeerdering verschuldigd was.

Voor aanslagjaar 2016 en 2017 bedroeg het vermeerderingspercentage slechts 1,125%. Bovendien was er geen vermeerdering verschuldigd indien deze kleiner was dan 1% van de verschuldigde belasting of minder bedroeg dan 25 euro (geïndexeerd bedrag voor 2017 = 40 euro).

Voor aanslagjaar 2018 werden de regels voor de voorafbetalingen zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting gewijzigd. Het vermeerderingspercentage bedraagt vanaf dan altijd minstens 2,25%. De limieten die voorheen van toepassing waren om de vermeerdering niet toe te passen werden eveneens aangepast: vanaf dan is geen vermeerdering verschuldigd indien ze kleiner is dan 0,5% van de verschuldigde belasting of 50 euro (geïndexeerd voor aanslagjaar 2018: 80 euro). Voorheen was dit 1% of 25 euro.

Nieuwe regels voor vennootschappen vanaf aanslagjaar 2019

Het vermeerderingspercentage bedraagt altijd minstens 6,75%! Bovendien is de vermeerdering steeds verschuldigd; ook indien ze minder bedraagt dan 0,5% van de verschuldigde belasting of 50 euro (geïndexeerd voor aanslagjaar 2018: 80 euro).

Concreet betekent dit voor aanslagjaar 2019 dat volgende betalingen moeten gebeuren om een vermeerdering te vermijden:

  • ofwel voor voorafbetaling 1: 75% van de vermoedelijke verschuldigde belasting
  • ofwel voor voorafbetaling 2: 90% van de vermoedelijke verschuldigde belasting

Met enkel een betaling als derde of vierde voorafbetaling moet al méér dan 100% van de vermoede verschuldigde belasting betaald worden om een vermeerdering te vermijden.

Deze nieuwe regels treden in werking voor aanslagjaar 2019 dat verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018. Het loont dus zeker de moeite om de voorafbetaling vóór 10 april 2018 optimaal in te schatten!

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments