Voorafbetalingen aan belastingen: wijzigingen vanaf 2019

Gelet op de toenemende digitalisering van de dienstverlening door de FOD Financiën zijn er vanaf aanslagjaar 2020 een aantal wijzigingen aangebracht aan de regels inzake voorafbetalingen aan belastingen.

  • Er zullen nieuwe gestructureerde mededelingen worden gehanteerd. De uitnodigingen tot storting van de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 zullen verstuurd worden, zullen deze nieuwe gestructureerde mededeling vermelden. Via de MyMinfin-applicatie zal ook een module ter beschikking gesteld worden aan de hand waarvan de belastingplichtigen hun gestructureerde mededeling kunnen verkrijgen. Het is trouwens verplicht deze te gebruiken!
  • De voorafbetalingen dienen te gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.
  • Afschaffing van de papieren rekeninguittreksels van de gedane voorafbetalingen. Vanaf 1 maart 2019 zal de Administratie aan elke belastingplichtige op wiens naam voorafbetalingen geregistreerd werden, via MyMinfin een overzicht ter beschikking stellen van de voorafbetalingen gedaan voor het lopende belastbaar tijdperk alsook voor de drie verstreken voorafgaande tijdperken.
  • De maximale termijn voor het vragen van een wijziging van de gedane voorafbetalingen wordt aangepast. Momenteel moet een aanvraag tot rechtzetting, terugbetaling, overdracht … uiterlijk op het einde van de tweede maand volgend op het belastbaar tijdperk gebeuren. Vanaf 1 maart 2019 zal dit uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk zijn. De aanvraag dient bovendien te gebeuren via het elektronisch platform MyMinfin.


Opgelet!: De voorafbetalingen voor het lopende aanslagjaar 2019 moeten tot en met het 4e kwartaal uitgevoerd worden op de bestaande rekeningnummers.

Ze moeten uiterlijk op 20 december 2018 op de rekening staan.

Uitgebreide info hierover kan u terugvinden via volgende link Voorafbetalingen 2019


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!