Verhoging roerende voorheffing op dividenden van 27% naar 30%: tussentijds dividend nog aan 27%!

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de roerende voorheffing op dividenden van 27% naar 30%. Voor vennootschappen die in aanmerking komen om deze maand nog een tussentijds dividend uit te keren, kan de inhouding van de roerende voorheffing nog aan 27%.
De uiterste datum van betaalbaarstelling van het dividend is in dat geval 31 december 2016. De aangifte en betaling van de roerende voorheffing dient vervolgens binnen de 15 dagen te gebeuren, dus uiterlijk op 15 januari 2017.

Een tussentijds dividend is een dividend waartoe een bijzondere algemene vergadering op elk moment van het boekjaar kan beslissen en waarvan het bedrag ten hoogste gelijk mag zijn aan de uitkeerbare winst.

Het is aangewezen om geen tussentijds dividend uit te keren tussen de datum van het einde van het boekjaar en het moment van het goedkeuren van de jaarrekening door de jaarvergadering.
Vervroegde algemene vergadering: voor algemene vergaderingen die plaatsvinden in het begin van 2017 (bv. over een boekjaar dat eindigt op 30 september 2016), kan u overwegen om deze algemene vergadering te vervroegen tot vóór 1 januari 2017. Op deze algemene vergadering kan dan nog een dividend uitgekeerd worden aan 27% roerende voorheffing.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!