Verhoging belastingvrije som voor alleenstaande ouder met laag inkomen

Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017

Voorwaarden:

  • een laag belastbaar inkomen van max. 18.000 euro                                                
  • een netto beroepsinkomen van minstens 3.200 euro (exclusief werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten)
  • de belastingplichtige mag niet samenwonen met iemand die over netto bestaansmiddelen beschikt van meer dan 3.200 euro (met uitzondering van de kinderen, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad van de belastingplichtige, en de personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest). Aan deze vereiste moet voldaan zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Bedrag verhoging: 1.550 euro voor aanslagjaar 2018

Zodra het belastbaar inkomen hoger is dan 15.000 euro maar niet hoger dan 18.000 euro wordt de verhoging in een overgangsregeling afgebouwd.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!