Transitiepremie voor startende 45-plussers in hoofdberoep

De Vlaamse regering keurde een regeling goed over de transitiepremie. Inactieve 45-plussers die vanaf 15 maart 2018 een zelfstandige activiteit in hoofdberoep willen starten, kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen. Een overgang van bijberoep naar hoofdberoep komt ook in aanmerking. De zelfstandige activiteit moet gedurende de hele periode dat de premie wordt toegekend in hoofdberoep blijven en de onderneming moet ook de hele periode gevestigd blijven in het Vlaamse Gewest. De aanvrager moet als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB en de dag vóór de start van de zelfstandige activiteit uitkeringen ontvangen. Bovendien moet de aanvrager een verplicht begeleidingstraject van minstens zes weken met succes hebben afgerond. Tijdens dit zogenaamde prestarterstraject leert de zelfstandige onder andere hoe een ondernemings en financieel plan opgesteld wordt. De aanvrager moet met de zelfstandige activiteit starten binnen de zes maanden nadat het prestarterstraject is afgerond en uiterlijk in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de toekenning van de transitiepremie ingaat.

De premie kan vanaf 15 maart 2018 aangevraagd worden. De aanvraag moet binnen de drie maanden na de start van de zelfstandige activiteit in hoofdberoep gebeuren.

Meer gedetailleerde informatie betreffende bedrag, tijdstip van uitkering, eventuele schorsing, stopzetting of terugvordering van de premie … kan u terugvinden op de site van onze partner ADMB.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments