Starters: maandelijkse teruggaaf van een BTW-tegoed mogelijk vanaf 2020

Startende ondernemingen kampen vaak met liquiditeitsproblemen. De aanvang van de activiteit kan immers gepaard gaan met grote uitgaven en investeringen. De BTW hierop kunnen ze met de huidige regeling pas terugvragen na het verstrijken van een kalenderkwartaal. Vervolgens duurt het nog eens drie maanden vooraleer de teruggave daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zij moeten deze BTW dus gedurende een vrij lange periode voorfinancieren.

Daarom geeft de regering de mogelijkheid aan starters om vanaf 1 januari 2020, gedurende de eerste 24 maanden na aanvang van hun activiteit, het stelsel van maandelijkse teruggaaf te vragen.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • De maandelijkse BTW-aangiften moeten tijdig ingediend worden
  • Dit moet bovendien langs elektronische weg gebeuren hetgeen een snellere en efficiëntere verwerking en controle door de administratie toelaat
  • Het BTW-tegoed moet minimum 245,00 euro bedragen
  • De vraag om teruggave moet via de aangifte gebeuren


Het is niet nodig om vooraf goedkeuring aan te vragen bij het BTW-controlekantoor.

Voor starters die hun BTW-aangifte op kwartaalbasis wensen in te dienen, zal de administratie er in de mate van het mogelijke op toezien dat de teruggaaf van het BTW-tegoed uiterlijk de tweede maand volgend op het tijdvak van de kwartaalaangifte wordt terugbetaald. Indien eerst een meer gedetailleerde verificatie van de aangifte nodig blijkt, zal de teruggave langer op zich laten wachten.

startende ondernemer


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!