Sociale bijdragen verlagen

De sociale bijdrage die je betaalt aan je sociaal verzekeringsfonds is een voorlopige bijdrage, doorgaans gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden. Wanneer je inkomsten van 2021 vermoedelijk lager gaan zijn dan het referte-inkomen van drie jaar geleden, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering aanvragen op bepaalde drempelbedragen. Lagere inkomsten kunnen zowel te wijten zijn aan persoonlijke factoren, een evolutie van je activiteit, maar ook aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Let op!: Gevolgen van een onterechte verlaging

Een zelfstandige die onterecht zijn voorlopige bijdrage liet verminderen, loopt het risico op aanzienlijke verhogingen. Wie voor het einde van het bijdragejaar nog voldoende bijbetaalt, kan deze verhogingen vermijden. Als je vermindering van je voorlopige bijdragen verkregen hebt, komt het er dus op aan om de evolutie van je inkomen goed te evalueren!


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!