Sociale bijdragen: aanvraag tot vermindering mogelijk

De voorlopige sociale bijdragen van 2018 worden berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, dus dat van 2015. Indien je kan aantonen dat je inkomen van 2018 aanzienlijk lager zal zijn dan dat van 2015, kan er onder bepaalde voorwaarden een vermindering van sociale bijdragen aangevraagd worden. Dit kan onder meer het geval zijn bij een gewijzigde situatie zoals omschakeling van hoofd- naar bijberoep, uitzonderlijke opbrengsten in 2015, verminderde activiteit omwille van ziekte/arbeidsongeschiktheid, … Indien je hiervoor in aanmerking denkt te komen, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. De aanvraag tot vermindering gebeurt best voordat de bijdrage van het eerste kwartaal 2018 betaald wordt.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep waren er tot vorig jaar slechts twee wettelijke verminderingsdrempels (geïndexeerd voor 2018 komen deze twee drempels neer op 13.550,50 euro en 27.101,00 euro). Aangezien deze drempels in de praktijk ontoereikend bleken te zijn, heeft de nieuwe wet vanaf 1 januari 2018 voor alle categorieën van zelfstandigen vier nieuwe verminderingsdrempels toegevoegd nl. 17.072,56 euro, 21.510,08 euro, 38.326,61 euro en 54.202,01 euro. In totaal bestaan er nu dus zes verminderingsdrempels.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een vermindering van de voorlopige bijdragen aanvragen. Wanneer ze kunnen aantonen dat hun beroepsinkomsten lager zullen uitvallen dan 1.499,14 euro (minimumdrempel) moeten ze geen voorlopige bijdragen betalen. De volgende verminderingsdrempel is vastgesteld op 7.098,31 euro. Voor het overige gelden dezelfde verminderingsdrempels als voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!