RIZIV-voordelen voor logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen

Een RIZIV-toelage bestaat reeds geruime tijd voor geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten. Binnenkort komen ook logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking.

! Dit alles dient nog bevestigd te worden via koninklijk besluit.

 

Wat is een RIZIV-toelage?

Via het RIZIV krijgt u, als u toetreedt tot de conventie en de richtlijnen hiervan naleeft, een jaarlijkse financiële tegemoetkoming. Deze toelage moet gebruikt worden voor het financieren van een aanvullend pensioen en/of een gewaarborgd inkomen.

 

Logopedisten

Om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor een toelage moeten geconventioneerde logopedisten (basisvoorwaarde) een minimale beroepsactiviteit uitoefen.

Tussen 900 en 1999 geleverde RIZIV-prestaties => recht op een RIZIV-toelage van € 1.200.
Tussen 2000 en 4000 geleverde RIZIV-prestaties => recht op een RIZIV-toelage van € 2.475.

 

Zelfstandig verpleegkundigen in hoofdberoep

Ook voor hen wordt een dergelijk systeem uitgewerkt.

Een geconventioneerd verpleegkundige (basisvoorwaarde) moet gedurende het hele dienstjaar zelfstandige in hoofdberoep zijn.

Indien in 2016 minimaal € 33.000 en niet meer dan € 150.000 aan RIZIV-prestaties verstrekt werden => recht op een RIZIV-toelage van € 500 (bedrag dat voor 2016 voorgesteld wordt).

Om de voordelen effectief te verkrijgen dient een voorgeschreven aanvraagprocedure gevolgd te worden. Hiervoor kan u best contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!