Pensioensparen: keuzemogelijkheid om hogere bijdrage te betalen, weliswaar met een lager belastingvoordeel

Naast de mogelijkheid om 960,00 euro pensioenbijdragen te storten met een belastingvermindering van 30%, wordt het vanaf dit jaar mogelijk om tot 1.230,00 euro pensioenbijdragen te storten, maar dan wel met een belastingvermindering van slechts 25%. Deze keuze tussen het gewone of verhoogde pensioensparen is jaarlijks herzienbaar.

Vanaf het moment dat een hogere storting gedaan wordt dan 960,00 euro, levert de volledige storting een belastingvoordeel op van slechts 25% in plaats van 30%! Wie opteert voor het verhoogd pensioensparen stort dus best het volledige bedrag van 1.230,00 euro om op die manier toch ongeveer hetzelfde fiscaal voordeel te behouden als bij het gewone pensioensparen:

960,00 x 30% = 288,00 euro

1.230,00 x 25% = 307,50 euro
(om hetzelfde fiscaal voordeel te behouden is een minimale storting van 1.152,00 euro noodzakelijk: 1.152,00 x 25% = 288,00 euro)

In elk geval zal de pensioenspaarder door jaarlijks 1.230,00 euro te storten een hoger pensioenkapitaal opbouwen en op die manier dus een meer solide basis voor de toekomst leggen.

Bent u 55 jaar of ouder? U wacht best nog even om te opteren voor het verhoogde regime. De eindbelasting wordt in principe geheven op 60-jarige leeftijd. De anticipatieve heffing van 8% werkt bevrijdend, dat wil zeggen dat het spaartegoed dat na de leeftijd van 60 jaar opgebouwd wordt, niet meer belast zal worden. Hierop bestaat echter een uitzondering: wanneer het contract wordt onderschreven of verhoogd vanaf de leeftijd van 55 jaar, zal de anticipatieve heffing niet gebeuren op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder, maar wel:

  1. 10 jaar na datum van het onderschrijven of verhogen van het contract
  2. Indien het pensioenspaartegoed vroeger wordt uitgekeerd dan na het verstrijken van die 10 jaar, zal de heffing gebeuren op de vroegere uitkeringsdatum voor zover de pensioenspaarder op die datum al 60 jaar oud is. Het is voorlopig nog niet helemaal duidelijk of door de verhoging van het maximumbedrag van 960,00 euro naar 1.230,00 euro vanaf de leeftijd van 55 jaar de anticipatieve heffing al dan niet verplaatst wordt na de leeftijd van 60 jaar.

Wanneer u 55 jaar of ouder bent en toch kiest voor het verhoogde regime, kan het betekenen dat de eindbelasting pas later geheven wordt en dus ook de stortingen die u doet na de leeftijd van 60 jaar nog belast worden.

Bent u 60 jaar of ouder en werd de eindbelasting al ingehouden op uw pensioenspaarverzekering? Het kiezen voor het verhoogde regime is nu wel interessant omdat u op het hogere bedrag een fiscaal voordeel geniet van 25%, maar er dus geen eindbelastingen meer betaald moeten worden op de spaarreserves die u vanaf dan vormt.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments