Opvolging van klantendossiers tijdens de coronacrisis

Onderwerp: Opvolging van klantendossiers tijdens de coronacrisis

 

Beste klant

 

Graag willen wij u nog de volgende info meegeven :

 

Werking Coda boekhouders

 • Wij blijven beschikbaar via e-mail en telefoon, maar persoonlijke besprekingen zijn uiteraard niet mogelijk en zelfs verboden
 • Facturen en andere documenten kunnen ons per e-mail ofwel per post bezorgd worden ofwel door deponering in onze brievenbus.  Deze is groot genoeg en wordt regelmatig leeggemaakt
 • Facturen die men wil komen afhalen, worden ofwel per post verstuurd ofwel zullen deze klaargelegd worden aan onze inkomdeur (graag even vooraf verwittigen)
 • Binnen het team van Coda zijn er medewerkers die zich verdiept hebben in de steunmaatregelen. Voor specifieke vragen verwijst uw dossierverantwoordelijke of dossierbeheerder u graag door naar de juiste persoon

 

Steunmaatregelen overheid

Graag zetten wij de voornaamste maatregelen (op dit moment) even op een rij :

 • Sociale bijdragen kunnen ofwel verminderd worden ofwel kan men tijdelijke vrijstelling vragen.  Indien nodig helpen wij u hierbij graag verder!
  Zonder enige bijkomende formaliteit is het sowieso mogelijk om de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 pas in juni te betalen.
 • De hinderpremie kan aangevraagd worden voor sectoren die verplicht moeten sluiten vanwege de overheid (bv horeca) en geldt in principe alleen voor hoofdberoepen.
  De voorwaarden en aanvraagmethode zijn op dit moment nog niet gekend, maar waarschijnlijk dient dit digitaal via identiteitskaart te gebeuren op de website van VLAIO.  U mag ons uiteraard altijd contacteren voor bijkomende hulp.
 • Het overbruggingsrecht kan men o.a. verkrijgen wanneer men minstens 7 dagen per maand (aaneensluitend) niet kan werken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor dringende interventies van medische beroepen. Zelfstandigen in bijberoep komen hiervoor ook niet in aanmerking omdat men reeds een sociaal vangnet geniet als werknemer, ambtenaar, …
  De aanvraag gebeurt via de website van uw sociaal verzekeringsfonds en ook hierbij willen wij u graag verder helpen.
 • Bedrijven, zelfstandigen en werknemers in financiële moeilijkheden kunnen in bepaalde gevallen betalingsuitstel voor kredieten aanvragen. Hiervoor dient men rechtstreeks met de bank contact op te nemen.
 • Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze werkgevers kunnen contact opnemen met hun sociaal secretariaat om de nodige aanvragen in te dienen.

 

Voor meer info over de steunmaatregelen verwijzen wij graag door naar de website van Unizo en Liantis:

https://www.unizo.be/corona

https://www.liantis.be/nl/nieuws/coronavirus

 

Tot slot willen wij om praktische redenen vragen om op deze e-mail te antwoorden en ons te laten weten:

- of u zelf al aanvragen heeft ingediend voor het bekomen van steunmaatregelen, en welke;

- of u wenst dat wij u contacteren voor ondersteuning bij het aanvragen van steunmaatregelen;

- of u geen nood heeft aan ondersteuning bij de aanvraag van steunmaatregelen.

 

Vriendelijke groeten

 

Het team Coda boekhouders


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments