Opleidingsbudget toegekend aan ontslagen werknemers

In het kader van de “jobsdeal” is een regeling uitgewerkt om aan ontslagen werknemers een opleidingsbudget toe te kennen.

Een ontslagen werknemer kan vragen om maximaal één derde van zijn opzegvergoeding om te zetten in een opleidingsbudget. Dit budget moet hij vervolgens binnen de 60 maanden besteden aan opleidingskosten.

Op sociaal vlak zal deze omgezette opzegvergoeding enkel onderworpen zijn aan een patronale solidariteitsbijdrage van 25%.

Op fiscaal vlak zal het opleidingsbudget voorlopig vrijgesteld worden van belastingen. De vrijstelling wordt definitief wanneer de belastingplichtige het budget binnen de 60 maanden besteed heeft aan toegelaten opleidingskosten. Doet hij dit niet dan heeft dit twee fiscale gevolgen.

Vooreerst zal een belastingvermeerdering worden toegepast van 13,07% op het bruto bedrag van het niet tijdig bestede deel van het opleidingsbudget. Vervolgens zal 86,93% van dit niet tijdig bestede deel van het opleidingsbudget alsnog aangemerkt worden als een afzonderlijk belastbare opzegvergoeding.

De uitgaven die een besteding vormen in het kader van het opleidingsbudget kunnen nooit als aftrekbare beroepskosten in aanmerking komen.

De nieuwe regeling geldt voor werknemers die vanaf 1 januari 2022 ontslagen worden. Bij Koninklijk Besluit kan hier echter van afgeweken worden en kan de regeling dus ook gelden bij eerdere ontslagen. Verder is het ook aan de Koning te bepalen welke uitgaven precies in aanmerking komen.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!