Onroerende verhuur: vanaf 1 oktober 2018 soms met BTW

Tot nu toe is de verhuur van onroerende goederen in beginsel vrijgesteld van BTW. Bijgevolg is er geen aftrek van de BTW op de bouwkosten mogelijk. De wet voorziet een aantal situaties waarin de vrijstelling niet geldt, zoals de terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen en de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen.

Vanaf 1 oktober 2018 kan er enerzijds onder bepaalde voorwaarden geopteerd worden om nieuwe gebouwen te verhuren met BTW.

Het moet gaan om nieuwe gebouwen of zwaar gerenoveerde gebouwen die na de werken als een nieuw gebouw kunnen worden aangemerkt. De gebouwen moeten verhuurd worden aan een huurder die ze uitsluitend gebruikt voor zijn economische activiteit die hem de hoedanigheid van BTW-plichtige verleent. Met deze nieuwe regeling zal de verhuurder de BTW op de bouwkosten onmiddellijk en volledig kunnen recupereren. Anderzijds zal de BTW op de huurvergoedingen gespreid verschuldigd worden. Indien er geopteerd wordt om te verhuren met BTW, heeft dit als gevolg dat de normale BTW-herzieningstermijn met betrekking tot onroerende goederen verlengd wordt van 15 naar 25 jaar.

Anderzijds zal vanaf 1 oktober 2018 een verplichte BTW-heffing worden ingevoerd bij kortdurende verhuur (minder dan zes maanden) van onroerende goederen. Het moet gaan om onroerende goederen die niet worden aangewend voor bewoning of handelingen van sociaal-culturele aard.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!