Nieuwe regering – nieuwe fiscale maatregelen

Uit het regeerakkoord blijkt dat de nieuwe regering alvast een aantal fiscale maatregelen op de agenda heeft staan. Hierna volgen er enkele:

Wat de gezinsfiscaliteit betreft plant de regering maatregelen om de fiscaliteit enerzijds te verlichten en anderzijds beter af te stemmen op de combinatie werk en gezin en de zorg voor oudere inwonende familieleden. Dat zal onder meer gebeuren door een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas en een verhoging van de toeslag op de belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste die ouder zijn dan 65 jaar. Waar nodig zal de fiscaliteit ook aangepast worden aan moderne samenlevingsvormen (bijvoorbeeld nieuwe vormen van cohousing en solidariteit zoals kangoeroewonen).

Omwille van Covid-19 werd de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25% wat de gewone investeringen in vaste activa van natuurlijke personen en kleine vennootschappen betreft die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn verkregen of tot stand gebracht. Deze maatregel zal verlengd worden met twee jaar.

De afbraak en heropbouw van gebouwen die bestemd zijn voor privébewoning en gelegen zijn in 32 centrumsteden van het land, genieten reeds het verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit verlaagd tarief zal gedurende twee jaar (2021 en 2022) uitgebreid worden tot heel het Belgisch grondgebied. Bovendien zal het verlaagd tarief uitgebreid worden naar de verkoop van onder meer appartementen na afbraak en heropbouw.

Op 1 januari 2021 zal een nieuwe regeling betreffende het “verenigingswerk” in werking treden.

De mogelijkheid tot fiscale regularisatie zal eind 2023 worden stopgezet.

De gegevens die financiële instellingen van hun rekeninghouders moeten melden bij het CAP (Centraal Aanspreekpunt), zullen voortaan ook het saldo van de rekening moeten omvatten.

Verhoging van accijnzen op sigaretten


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!