Nieuwe regels rond cashbetalingen

Door een wet van 18 september 2017 werd het verbod op cashbetalingen gewijzigd.

Afschaffing voorschotregeling

Onder de oude regeling werd een opsplitsing gemaakt tussen verkopen lager dan 3.000 euro en verkopen gelijk aan of hoger dan 3.000 euro. Wanneer de totale prijs (incl. btw) lager was dan 3.000 euro, dan mocht het volledige bedrag cash ontvangen worden. Was de totale prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mocht u als handelaar maximaal 10 procent van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 euro. Die regel wordt nu afgeschaft: ongeacht de omvang van het bedrag, mag steeds maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden.
Bijvoorbeeld: u verkoopt een product voor 4.500 euro? Dan mag u volgens de nieuwe regels maximaal 3.000 euro daarvan in cash geld ontvangen. Onder de oude regels zou dat maximaal 10% of 450 euro geweest zijn.

Uitbreiding toepassingsgebied

De nieuwe regels houden niet alleen een versoepeling van het regime in, maar ook een uitbreiding van het toepassingsgebied. Onder de oude regeling bestond de beperking van betalingen in cash enkel voor verkopen tussen handelaars. Nu geldt het verbod voor alle betalingen en schenkingen, behalve tussen consumenten onderling. Het verbod geldt dus zowel wanneer u als ondernemer iets koopt of verkoopt, zowel ten aanzien van particulieren als ten aanzien van andere ondernemingen. Hierdoor behoren landbouwers, vrije beroepen en vzw's vanaf nu ook tot het toepassingsgebied.

 

Afwijkende regelingen

De afwijkingen op het verbod, die nu reeds bestaan, blijven grotendeels hetzelfde. Zo mag de verkoop van een onroerend goed helemaal niet in cash worden betaald. Hetzelfde geldt voor de aankoop van oude metalen, koperkabels of producten die edele metalen bevatten.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments