Nieuw statuut student – zelfstandige

Recent heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor het statuut van student-zelfstandige. Hierdoor kunnen studenten, die hun studies combineren met ondernemen, terugvallen op een bijzondere regeling op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen en onder bepaalde voorwaarden fiscaal toch nog als persoon ten laste beschouwd worden.

Het voorstel is van toepassing op student-zelfstandigen:

  • die minstens 18 en hoogstens 25 jaar oud zijn;
  • die in hoofdzaak zijn ingeschreven om regelmatig lessen te volgen in een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door de bevoegde instantie;
  • die een beroepsbezigheid uitoefenen waardoor ze onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen.

 

Op fiscaal vlak mogen kinderen maximum 3.140,00 EUR netto bestaansmiddelen hebben om nog ten laste te zijn van hun ouders. Voor kinderen ten laste van een alleenstaande ouder is dat 4.530,00 EUR (aanslagjaar 2017).

Voor jobstudenten wordt de eerste schijf van 2.610,00 EUR (AJ 2017) van het bruto inkomen niet meegeteld om te bepalen of ze te veel bestaansmiddelen hebben om fiscaal nog ten laste te zijn.

Deze vrijstelling wordt uitgebreid tot de winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders verkregen door personen met het statuut van student-zelfstandige. Opgelet! De vrijstelling kan per jaar slechts één maal worden toegepast voor al deze inkomsten.

Personen die deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige en bezoldigingen ontvangen die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn, kunnen fiscaal gezien nooit als persoon ten laste worden beschouwd.

Deze uitsluiting wordt uitgebreid naar de student-zelfstandige die bedrijfsleider is van een vennootschap waarin de persoon van wie hij in principe te laste is, zelf ook bedrijfsleider is. Een dergelijke student-zelfstandige zal onder bepaalde voorwaarden ook niet meer ten laste zijn. Voor meer inlichtingen hierover raden we aan om contact op te nemen met ons.

Student-zelfstandigen, waarvan het belastbaar inkomen de grens van 6.505,33 EUR (voor 2016) niet overschrijdt, zullen geen sociale bijdragen moeten betalen. De student-zelfstandige die deze grens overschrijdt en dus wel sociale bijdragen moet betalen, zou eigen rechten openen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De inwerkingtreding van de toekomstige wet is voorzien voor 1 januari 2017.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!