Nieuw boetebeleid BTW

In 2012 werden wettelijk zeer hoge BTW-boetes opgelegd, zonder daarbij rekening te houden met de aard van de overtreding. Een simpele fout die te goeder trouw werd gemaakt, werd dan ook zwaar bestraft.

Op vraag van de minister van Financiën past de administratie nu een nieuw boetebeleid toe. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat elke ondernemer te goeder trouw is. Voor welbepaalde overtredingen kan kwijtschelding van een boete verleend worden indien voldaan is aan vier voorwaarden:

  • er werd geen overtreding van dezelfde aard begaan in de vier vorige jaren (referentieperiode);
  • de overtreding werd te goeder trouw begaan. Het is hierbij aan de administratie om het tegendeel aan te tonen;
  • de kwijtschelding moet worden gevraagd in een gemotiveerd verzoekschrift;
  • op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift heeft de BTW-plichtige voldaan aan de gesanctioneerde verplichting en aan de indieningsverplichting van de periodieke BTW-aangiften.

Het nieuwe boetebeleid kunt u terugvinden op de website van de FOD Financiën: nieuw BTW boetebeleid

De nieuwe richtlijnen zijn van toepassing voor de verzoekschriften tot kwijtschelding die behandeld worden na 1 april 2018 met betrekking tot boeten opgelegd na 1 januari 2018.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments