Jobstudenten nog ten laste van ouders?

Jaarlijks veranderen de fiscale bedragen voor jobstudenten. De grensbedragen bepalen hun vrijgesteld inkomen en of ze fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders. Even alles op een rijtje voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017).

RSZ:

Tot maximaal 475 gepresteerde uren per jaar is een verminderde RSZ bijdrage mogelijk. Boven deze grens wordt er meer RSZ ingehouden en houdt de student bijgevolg netto minder over.

Kinderbijslag:

Om de kinderbijslag niet te verliezen, mag een student maximaal 240 uren per kwartaal werken. Voor het derde kwartaal wordt hierop een uitzondering gemaakt aangezien tijdens de zomermaanden vaak vakantiewerk verricht wordt. Gaat men hierover dan verliezen de ouders het kindergeld voor het betreffende kwartaal.

Ten laste van de ouders voor de personenbelastingen?

Voor

  • kinderen ten laste van ouders die samen belast worden => max. bruto na afhouding RSZ: 6.660 euro (4.000 euro + 2.660 euro*)
  • niet gehandicapte kinderen ten laste van een fiscaal alleenstaande => max. bruto na afhouding RSZ: 8.435 euro (5.775 euro + 2.660 euro*)
  • gehandicapte kinderen ten laste van een fiscaal alleenstaande => max. bruto na afhouding RSZ: 9.985 euro (7.325 euro + 2.660 euro*)

* !!! Heeft de student geen contract als jobstudent dan worden deze bedragen verminderd met 2.660 euro. Dit is het bedrag dat bij jobstudenten buiten beschouwing gelaten wordt om ten laste te kunnen blijven bij de ouders.

Zodra deze bedragen overschreden worden, is de student niet meer ten laste en betalen de ouders bijgevolg meer belastingen.

Let op: ontvangen onderhoudsgelden worden voor 80% meegeteld als inkomen. Specifiek wat kinderen betreft, wordt de eerste schijf van 3.200 euro onderhoudsgelden die aan hen worden toegekend, niet meegeteld om ten laste te kunnen blijven bij de ouders.

Vrijgesteld inkomen voor de jobstudent zelf

Een student heeft voor inkomstenjaar 2017 recht op een belastingvrije som, dit is een gedeelte van het inkomen dat niet wordt belast, van € 7.570 (Max. bruto na afhouding RSZ => 10.345,84 euro)

Student-zelfstandigen

Op fiscaal vlak worden de inkomsten van een student-zelfstandige gelijkgeschakeld met de inkomsten van een jobstudent.

Bij iemand die zowel een inkomen heeft als student-zelfstandige en een inkomen als jobstudent, moet de vrijstelling van 2.660 euro verdeeld worden volgens de inkomsten.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!