Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden: ook voor buitenlandse ondernemingen!

Wat houdt de inhoudingsplicht in voor Belgische ondernemingen?

Alvorens een ondernemer een aannemingscontract afsluit met een erkende aannemer om werken in onroerende staat te laten uitvoeren aan de bedrijfsgebouwen of terreinen, doet hij er goed aan te controleren of het verstandig is om met een bepaalde aannemer in zee te gaan. Door te surfen naar www.checkinhoudingsplicht.be en vervolgens op deze site het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven, kan je controleren of de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft.

Indien de aannemer inderdaad sociale of fiscale schulden heeft, bestaat er immers een inhoudingsplicht in hoofde van de ondernemer die de werken laat uitvoeren. Het niet naleven van deze inhoudingsplicht kan vergaande gevolgen hebben!

Indien de aannemer sociale schulden heeft, moet de ondernemer 35% van het aannemingsbedrag (exclusief BTW) inhouden en doorstorten aan de RSZ. Indien de aannemer ook fiscale schulden heeft, moet de ondernemer ook nog 15% van dit bedrag inhouden en doorstorten aan de fiscus.

Een ondernemer die zijn sociale en fiscale inhoudingsplicht schendt, riskeert zeer zware sancties. De RSZ kan u als ondernemer hoofdelijk aanspreken voor de gehele schuld van de aannemer (weliswaar beperkt tot het gefactureerde bedrag). Bovendien kan de RSZ van de ondernemer ook nog eens het bedrag van de inhoudingsplicht vorderen, zijnde het bedrag dat hij normaal had moeten inhouden, mogelijk zelfs verhoogd met een boete gelijk aan dit bedrag!

Deze inhoudingsplicht geldt enkel voor ondernemingen en dus niet voor particulieren die bouwcontracten afsluiten voor privédoeleinden.

De inhoudingsplicht geldt ook wanneer de ondernemer een contract sluit voor bewakings- en of toezichtsdiensten. Slachthuizen en een aantal vleesverwerkingsbedrijven hebben ook een bijzondere inhoudingsplicht.

Deze inhoudingsplicht bestaat ook wanneer je dergelijke werken laat uitvoeren door een buitenlandse onderneming! Voor buitenlandse ondernemingen moet er per mail een schuldenattest aangevraagd worden via telemarc@minfin.fed.be. Indien er schulden blijken te zijn, moet dit attest vervolgens naar volgend emailadres doorgestuurd worden: cpic.finwithholdingobligation@minfin.fed.be

Zowel voor de Belgische als buitenlandse inhoudingsplicht is het wettelijk verplicht om een factuur op te sturen indien er schulden blijken te zijn. Dit kan bij voorkeur via mail naar cpic.finwitholdingobligation@minfin.fed.be . Als onderwerp van je mail meld je “Factuur + het ondernemingsnummer van de onderaannemer” en je voegt de factuur toe als bijlage met dezelfde titel.

Het is echter ook mogelijk om de factuur per post te versturen naar:

FOD Financiën
Inningscentrum
North Galaxy Toren A
Dienst inhoudingen FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33 bus 432
1030 Brussel

Meer info: Info inhoudingsplicht FOD Financiën


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!