Hervorming aanslag geheime commissielonen

De regelgeving met betrekking tot de bijzondere aanslag geheime commissielonen is sinds de laatste programmawet sterk gewijzigd.  Het tarief van deze aanslag geheven op verdoken meerwinsten, niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard waarvoor geen fiscale fiche is opgesteld is gedaald van 309% naar 103%.

Het tarief van 103% is de nieuwe algemene regel, maar wordt beperkt tot 51,50% in de onderstaande gevallen:

- er kan worden aangetoond dat de verkrijger een rechtspersoon is.

- de verdoken meerwinsten (“zwarte inkomsten”) werden alsnog spontaan opgenomen in de boekhouding.

Kleine kosten die niet beroepsmatig blijken te zijn worden niet geviseerd en komen niet aanmerking voor de bijzondere aanslag (bv. restaurantkosten).

Een vennootschap kan ontsnappen aan de aanslag geheime commissielonen als de genieter het niet op fiche vermelde voordeel tijdig heeft aangegeven of als ze de verkrijger van het voordeel tijdig kan identificeren (binnen de 2,5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar). De bijzondere aanslag op zich is wel fiscaal aftrekbaar.

Bron: Programmawet 2015
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!