Halvering onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie: opheffing regeling

Regeling sinds aanslagjaar 2017: wanneer een gebouw een ingrijpende energetische renovatie ondergaat, kent het Vlaams Gewest een tijdelijke vermindering van de onroerende voorheffing toe op voorwaarde dat het E-peil* van het gebouw daalt onder een bepaald maximum.

  - Tijdelijke, volledige vrijsteling OV: indien het gerenoveerde gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E60

  - Tijdelijke halvering OV: indien het gerenoveerde gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E90

Deze halvering van de OV zal uitsluitend nog toegekend worden, indien de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31 december 2019 is aangevraagd. Voor latere aanvragen wordt deze regeling opgeheven. De regeling voor de tijdelijke, volledige vrijstelling blijft daarentegen ongewijzigd.

*dit E-peil is het peil van het primair energieverbruik zoals berekend door een erkende enrgiedeskundige. Hoe lager het E-peil, hoe lager het primair energieverbruik.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments