Gelijk pensioen voor zelfstandigen, historische ongelijkheid ten einde!

Vanaf dit jaar zal het pensioen van zelfstandigen op dezelfde manier berekend worden als dat van werknemers!

Voorheen werd bij de pensioenberekening van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt toegepast, waardoor hun jaarinkomen maar voor 69% meetelde. Deze correctie werd ingevoerd in de jaren 80 omdat de sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers toen veel hoger lagen dan die voor zelfstandigen. Dit verschil is door de jaren heen echter ongeveer gelijk getrokken, waardoor het onderscheid in de pensioenopbouw niet meer te rechtvaardigen was.

De nieuwe regeling wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021, maar zal pas uitwerking hebben op zelfstandigen die hun rustpensioen vanaf 1 januari 2022 opnemen. Gaat het rustpensioen vroeger in, dan is de oude regeling nog volledig van toepassing. Ook zelfstandigen die recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen, zullen niets merken van deze wijziging.

Voor wie op 1 januari 2022 zijn pensioen opneemt, zal het effect eerder beperkt blijven. De nieuwe berekeningswijze zal enkel op loopbaanjaar 2021 toegepast worden. Wie aan het begin van zijn loopbaan als zelfstandige staat, zal echter ten volle van het effect van de maatregel kunnen genieten.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments