Fiscale impact crisis-overbruggingsrecht en relance-uitkering

Een uitkering in het kader van het “klassieke overbruggingsrecht”, waarop een zelfstandige verkrijger van winsten of baten of een bedrijfsleider beroep kan doen in geval van een noodgedwongen sluiting, wordt als vervangingsinkomsten belast tegen de normale progressieve tarieven.

Door de coronacrisis werden de voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen versoepeld en verruimd. Het belastingregime van het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen wijkt in bepaalde gevallen af van het klassieke overbruggingsrecht. Het is bovendien afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Verkrijgers van winsten of baten

Voor overbruggingsvergoedingen die worden uitgekeerd naar aanleiding van een door de coronacrisis gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit, geldt een afwijkend fiscaal gunstregime.

De uitkeringen zijn in dat geval afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%, op voorwaarde dat ze - samen met eventuele andere verkregen vergoedingen ter compensatie van een vermindering van de beroepswerkzaamheid - niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten van de vier vorige jaren. In de mate dat de uitkeringen hoger zijn dan de nettowinst of -baten van de vier voorgaande jaren, worden ze terug gezamenlijk belastbaar tegen het progressief tarief. Indien een zelfstandige nog geen vier jaar actief is, worden de uitkeringen getoetst aan de netto winst van de jaren waarin hij wel actief was.

Zelfstandige bedrijfsleiders

Crisis-overbruggingsuitkeringen voor zelfstandige bedrijfsleiders worden daarentegen aangemerkt als vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van bedrijfsleider. Deze vergoedingen worden als vervangingsinkomsten gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven.

Zelfstandige helpers

Wanneer de inkomsten van een zelfstandig helper fiscaal niet als winsten of baten gekwalificeerd worden, maar als bezoldigingen van een werknemer, worden de crisis-uitkeringen die hij ontvangt als vervangingsinkomsten gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven.

Meewerkende echtgenoten

Voor meewerkende echtgenoten die zijn aangesloten in het maxi-statuut en die een bezoldiging genieten, worden crisis-overbruggingsuitkeringen niet belast.

 

Voor het “heropstart-overbruggingsrecht” of de zogenaamde relance-uitkering, wordt in tegenstelling tot bij het crisis-overbruggingsrecht, voor zelfstandigen met winsten of baten geen afwijkend gunstiger fiscaal regime voorzien. Voor zelfstandigen met winsten of baten, zelfstandige bedrijfsleiders en zelfstandige helpers worden de heropstart-overbruggingsuitkeringen gezamenlijk belast als vervangingsinkomsten. Voor meewerkende echtgenoten blijft ook deze uitkering onbelast.


Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

Comments