Extra heffing voor vennootschappen bij te lage bezoldiging

Een vennootschap die onvoldoende bezoldiging uitkeert aan een bedrijfsleider zal een extra heffing moeten betalen.

Een vennootschap moet aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk persoon een bezoldiging uitkeren die:

- ofwel minstens 45.000 euro bedraagt

- ofwel lager is dan 45.000 euro maar minstens even hoog is als het belastbaar inkomen van de vennootschap voor dat boekjaar.

Alle vormen van bezoldiging komen hierbij in aanmerking.

Indien aan die voorwaarde niet voldaan is, betaalt de vennootschap voortaan een extra heffing op het verschil tussen enerzijds 45.000 euro OF de minimale bezoldiging die toegekend had moeten zijn en anderzijds de hoogste bezoldiging die aan één van de bedrijfsleiders werd toegekend.

Vanaf aanslagjaar 2019 (met een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) bedraagt het tarief 5% + de aanvullende crisisbijdrage van 2% wat neerkomt op een heffing van 5,1%.

Deze regeling geldt voor ALLE vennootschappen, zowel voor grote als voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 §1 tot 6 W.venn.

Opmerking: deze voorwaarde van minimumbezoldiging geldt ook om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Voor de toepassing van het verlaagd tarief komen echter enkel kleine vennootschappen in aanmerking; grote vennootschappen zijn hiervan steeds uitgesloten.

De heffing is gedurende de eerste vier jaar vanaf de oprichting niet verschuldigd door startende kleine vennootschappen.

Deze extra heffing is een afzonderlijke aanslag die losstaat van de gewone vennootschapsbelasting. Vermits hierop geen aftrekposten kunnen toegepast worden, zal de heffing steeds effectief betaald moeten worden. De heffing die eventueel betaald moet worden is voor de vennootschap wel een aftrekbare kost.

Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Vestiging Oudsbergen

 

Industrieweg Noord 1192

3660 Oudsbergen

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

Vestiging Zonhoven

 

Stationsstraat 1

3520 Zonhoven

Tel: 011/398.777

Fax: 011/793.298

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!